Theme

n-architektur:

The Anthropometric Pavilion

Arphenotype

(via continuato)

neuromaencer:

background image via ephemeralol / centered image via punkgenesis

neuromaencer:

background image via ephemeralol / centered image via punkgenesis

(via 50-on)

complexae:

By Santiago Ydañez

complexae:

By Santiago Ydañez

(via reptiledysfunction)

7while23:

Thom Puckey, Treachery (Detail), 2013 (Statuario Marble with Glass Lens)

7while23:

Thom Puckey, Treachery (Detail), 2013 (Statuario Marble with Glass Lens)